fbpx

Flor Uygulama

Dünya Sağlık Örgütü’nün raporunda florürün yetersiz ya da aşırı miktarlarda alınmasının sağlığı olumsuz etkilediğine dikkat çekilerek yetersiz olduğunda diş çürümelerine, aşırı olduğunda da endemik florozis gibi sağlık sorunlarına yol açtığı belirtiliyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) içme suyu florürlü olan ve olmayan yerlerde yaşayan çocuklarla ilgili yürüttüğü karşılaştırmalı çalışma sonucunda florürlü su içen çocuklarda diş çürümelerinin yüzde 60 daha az olduğu rapor ediliyor. Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü içme sularındaki flor miktarını 1.5 mg/l den daha düşük olarak önermektedir. İnsan ve hayvanlar için bu değerin biraz üzerinde florür içeren suyun içilmesi diş florozisi riski ve daha yüksek değerlerde uzun süre alınması ise iskeletsel florozise sebep olmaktadır.

Florür vernik uygulamasının zararı olmadığı gibi oldukça güvenli bir uygulamadır. Diş yüzeyine sürüldüğünde tükürükle temas ederek kısa sürede kuruyup sertleştiğinden yutma ve flor toksisite riski yok denecek kadar azdır. Diş çürüklerini yüzde 30- 40 oranında azaltır. Bu sebeple çocuklarda güvenle kullanılabilir.

Flor Dişlerin Çürümesini Önler Mi?

Flor dişlerin hem çürükten korunması hem de başlamış olan çürüklerin ilerlemesini önlemek amacıyla günümüze değin geliştirilmiş ve etkinliği kanıtlanmış olan en emin ve maliyeti düşük koruyucu uygulamadır.

Çocuğun çürük riskinin en önemli göstergesi;

  • Ağız-diş sağlığını korumaya verdiği önem,
  • Oral hijyeni ( dişlerinin temizliği),
  • Ağzında bulunan çürük, düşme vaktinden önce çekilmiş ve dolgulu diş sayısıdır.

 

Flor Dişleri Sistemik Olarak Nasıl Korur?

Süt  dişleri  gelişiminin  önemli  bir  kısmını  anne  karnında  tamamlar.  Sürekli dişlerin gelişimi ise anne karnında başlayarak, çeneler içerisinde yıllar boyunca yavaş yavaş gelişmeye devam ederler.  7-8 yaşındaki bir çocukta sürekli dişler gelişimlerini büyük oranda tamamlanmıştır.

Dişlerin gelişimi esnasında çocuğun florlu su veya flor tableti kullanarak aldığı flor tüm vücuda dağılır,   bir kısmı da gelişmekte olan dişlerin yapısına katılır. Dişlerin kireçlenmesi esnasında yapısına giren flor diş yapısını güçlendirerek çürüğe karşı direncini arttırır. Biz buna florun sistemik olarak gerçekleşen koruyucu etkisi diyoruz.

Flor  suya,   tuza   katılarak   veya   tablet,  damla   şeklindeki  preperatlarla kullanıldığında hem sistemik hem de topikal (dişler üzerine direk   temas) etkisinden yararlanılır.

Flor Tableti, Damlası Nedir?

Sularında flor bulunmayan bölgelerde hem   diş hekimleri   hem   de   çocuk doktorları tarafından çürük riski yüksek çocuklara, tablet veya damlalarla flor verilerek, sulardaki  Flor  ilavesine benzer nitelikte korunma sağlanmaya çalışılır.